Ethanone,2-chloro-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-
Aliases Ethanone,2-chloro-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-;Ethanone, 2-chloro-1-[4-(dimethylamino)phenyl]- (9CI);2-chloro-1-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanone;2-CHLORO-4'-(DIMETHYLAMINO)ACETOPHENONE;2-Chloro-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone 
CAS No. 110945-00-1 Product ID LDT-011
Formula C10H12ClNO  Weight 197.66  
EINECS No.   MDL No.  
MSDS
Mass spectrum
1H NMR
Ethanone,2-chloro-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-